ZoekenUitgebreid zoeken

Inloggen

Banner
Banner
Banner
Banner


Prijzen op deze site zijn excl. BTW.
Gebruiksvoorwaarden PDF Afdrukken E-mail

Door u op deze website te registreren aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerders van deze site te allen tijde gewijzigd worden. Mijneltako.be behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. De website MijnEltako.be is eigendom van Snelprint (Rijvers 36c te 9930 Lievegem - België) met als ondernemingsnummer BE 0883 140 755. Snelprint is een onafhankelijke verkoper van Eltako producten en is niet gelieerd aan de eigenaar van het merk Eltako: Eltako GmbH. . Snelprint behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen.