ZoekenUitgebreid zoeken

Inloggen

Banner
Banner
Banner
Banner


Prijzen op deze site zijn excl. BTW.
Verkoopsvoorwaarden PDF Afdrukken E-mail

Bestellingen worden pas verzonden nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Alle opmerkingen of betwistingen en alle klachten in verband met de conformiteit van uitgeleverde goederen en diensten in verband met hun gebreken dienen, op straffe van verval en onontvankelijkheid, te worden geformuleerd bij aangetekend schrijven dat ons dient te bereiken binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de producten. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen zullen beslecht worden door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent die bevoegd zullen zijn voor elke betwisting. MijnEltako.be, Rijvers 36c te Zomergem, heeft als ondernemingsnummer BE 0883 140 755. Opgelet: Onze producten dienen steeds door een professioneel installateur te worden geplaatst.